This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

 

05.08.2019:
Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 23.07.2019 г. Определение № 11/21.06.2019 г. по Административно дело № 225/2019 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, е оставен без разглеждане протест на зам.-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново в частта му по отношение на чл. 18, ал. 1, чл. 50, ал. 3, в частта относно: „.или упълномощено от него лице“ и чл. 51, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 167/28.08.2008 г, изм. и доп. с Решение № 80/29.03.2012 г. и Решение №552/30.05.2019 г. на Общински съвет - Лясковец. 

 

Даниела Арабаджиева  

Председател на Общински съвет - Лясковец 

Изтегли:
   Определение № 11/21.06.2019 г. по Административно дело № 225/2019 г., постановено от Административен съд - Велико Търново

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |