This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 

31.07.2019:
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води.

Изтегли:
   Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |