This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: „Директор” на Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в общинска администрация на Община Лясковец

 

29.07.2019:
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: „Директор” на Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в общинска администрация на Община Лясковец

На основание чл. 20 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и въз основа на извършената преценка, конкурсната комисия, назначена със Заповед № 1500 / 24.07.2019 г. на Кмета на Община Лясковец,  

 

РЕШИ: 

 

1. Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността: „Директор” на Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” следния кандидат: 

- Диянка Константинова Бобева - Михайлова. 

 

2. Допуснатият до участие в конкурса кандидат трябва да се яви на 08.08.2019 г. от 9.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1 – Залата на общинския съветник, за решаване на тест и провеждане на интервю съгл. чл. 24, т. 1 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |