This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване“

 

15.07.2019:
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване“

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (правилник), която предвижда изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” като промените са насочени към актуализация на наименованието му, функции и предмета на дейност във връзка с трансформация на общинското предприятие в общинско социално предприятие за улесняване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвимите лица на територията на община Лясковец. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” Община Лясковец, който е достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.net, в секция Обяви. 

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.

Изтегли:
   Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване“

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |