This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

 

12.07.2019:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1422 / 12.07.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2494, за който е отреден имот (УПИ) VІІ - 2494, находящ се в кв. 113 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед №1422 / 12.07.2019 г.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |