This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение

 

27.06.2019:
Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение

Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение за подробен устройствен план за застрояване с обхват поземлен имот 21453.93.1, местност "Пехчана", землище с. Добри дял, с цел изграждане на обект за селскостопанска продукция - рибно стопанство.

Изтегли:
   Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |