This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

20.06.2019:
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с автосервиз, което да се реализира в УПИ VI688,152 в кв. 19 по плана на с. Козаревец.

Изтегли:
   Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |