This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

 

28.05.2019:
Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

Във връзка с депозирано в общинска администрация на Община Лясковец уведомително писмо с вх. № СД-03-2593/28.05.2019 г. от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, Железопътна секция Горна Оряховица, на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Лясковец уведомява всички собственици на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), които са разположени на територията на община Лясковец, че ще се проведе третиране на железния път и прилежащите му банкети (обща ширина 5 метра) с хербицид „НАСА 360СЛ” в часовия диапазон от 08:00 ч. до 17:00 ч., в дните, както следва: 

- 28.05.2019 г. - междугарията в отсечката Горна Оряховица - Джулюница - Стражица път 1; 

- 29.05.2019 г. - междугарията в отсечката Горна Оряховица - Джулюница - Стражица път 2; 

- 30.05.2019 г. - междугарие Стражица - Асеново; 

- 31.05.2019 г. - междугарията в отсечката Горна Оряховица - Поликраище - Ресен; 

- 03.06.2019 г. - междугарие Ресен - Павликени път 1 и 

- 04.06.2019 г. - междугарие Ресен - Павликени път 2. 

 

 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА – 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |