This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

 

23.05.2019:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №997 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХ - 503,506, находящ се в кв. 106 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, целият с площ 506 кв.м., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Васил Левски”, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) №1155 / 28.02.2018 г.

Изтегли:
   Заповед №997 / 22.05.2019 г.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |