This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

 

23.05.2019:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №994 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 600.21, с начин на трайно ползване: трайни насаждения с площ 415 кв.м., шеста категория, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост №1192 / 24.10.2018 г.

Изтегли:
   Заповед №994 / 22.05.2019 г.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |