This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Уведомление за инвестиционно предложение

 

16.05.2019:
Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Мега МД" ЕООД за обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, ИУЕЕО, НУБА, разкомплектоване на ИУМПС на територията на гр. Лясковец, в поземлен имот с идентификатор №44793.14.22.

Изтегли:
   Уведомление за инвестиционно предложение

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |