This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

 

16.05.2019:
Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

Във връзка с депозирано в общинска администрация на Община Лясковец уведомително писмо с вх. № СД-03-2424/16.05.2019 г. от ДП „НКЖИ” под. Енергоразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Лясковец уведомява всички собственици на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), които са разположени на територията на община Лясковец, че в периода от 20.05.2019 г. до 22.05.2019 г. в часовия диапазон от 08:00 ч. до 17:00 ч. ще се проведе третиране на терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута /разстояние шест метра от глава релса от двете страни/ по ЖП линия София - Варна - участък Стражица - Славяново, с продукт за растителна защита/препарат - НАСА 360 СЛ, карантинен срок 30 дни, доза 4 % разтвор.  

 

Третирането се извършва срещу вредител - едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. 

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |