This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

 

08.05.2019:
Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

Във връзка с депозирано в общинска администрация на Община Лясковец уведомително писмо с вх. № ЕК-2254/08.05.2019 г. от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, Поделение „Сигнализация и телекомуникации”, Секция „Сигнализация и телекомуникации” Горна Оряховица, относно провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Лясковец уведомява всички собственици на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), които са разположени на територията на община Лясковец, че ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътна линия на разстояние шест метра от глава релса от двете страни, с препарат „НАСА 360 СЛ”, активно вещество 360 г/л глифозат, с партиден № А 2610917, дата на производство 10.2018 г. Карантинен срок 30 дни, при доза 4 % разтвор по следния график: 

1. На 13.05.2019 г. в участък Ясен - Черквица; 

2. На 13.05.2019 г. в участък Ясен - Левски; 

3. На 14.05.2019 г. в участък Левски - Свищов; 

4. На 14.05.2019 г. в участък Левски - Троян; 

5. На 15.05.2019 г. в участък Левски - Горна Оряховица; 

6. На 16.05.2019 г. в участък Горна Оряховица - Русе; 

7. На 17.05.2019 г. в участък Горна Оряховица - Радунци; 

8. На 20.05.2019 г. в участък Русе - Самуил; 

9. На 20.05.2019 г. в участък Самуил - Силистра; 

10. На 20.05.2019 г. в участък Самуил - Синдел; 

11. На 21.05.2019 г. в участък Синдел - Кардам; 

12. На 22.05.2019 г. в участък Синдел - Подвис; 

13. На 22.05.2019 г. в участък Синдел - Варна; 

14. На 23.05.2019 г. в участък Горна Оряховица - Каспичан и 

15. На 23.05.2019 г. в участък Шумен - Комунари.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |