This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

 

08.05.2019:
Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

Във връзка с депозирано в общинска администрация на Община Лясковец уведомително писмо с вх. № ЕК-2215/07.05.2019 г. от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, Управление на движението на влаковете и гаровата дейност (УДВГД) Горна Оряховица, относно провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Лясковец уведомява всички собственици на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), които са разположени в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, както и в съседните землища, че ще се проведе третиране на площи не железопътната инфраструктура в ЖП гара Джулюница с продукт за растителна защита/препарат - листен, системен хербицид „НАСА 360 СЛ”, представляващ глифозат под формата на разтворим концентрат, с карантинен срок 30 (тридесет) дни, доза 400/1200 мл. на дка, в диапазона от залез слънце до 10:00 часа в периодите, както следва: 

- от 13.05.2019 г. до 17.05.2019 г.;  

- от 10.06.2019 г. до 14.06.2019 г.; 

- от 15.07.2019 г. до 19.07.2019 г.; 

- от 12.08.2019 г. до 16.08.2019 г. и 

- от 09.09.2019 г. до 13.09.2019 г.  

Третирането се извършва срещу унищожаване на плевели изцяло - както на надземните части, така и на кореновата система на земя върху която са разположени елементи на железопътната инфраструктура (коловози, перони, гърловини и т.н.).

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |