This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

 

26.09.2018:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1805 / 25.09.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2314, за който е отреден имот (УПИ) ІІ - общински, находящ се в кв. 5 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед №1805 / 25.09.2018 г.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |