This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Стефан Тодоров Поппетров с адрес гр. Лясковец, ул. д-р Иван Касабов № 6, вх. А, ет. 2, ап. 5

 

18.07.2018:
Съобщение до Стефан Тодоров Поппетров с адрес гр. Лясковец, ул. д-р Иван Касабов № 6, вх. А, ет. 2, ап. 5

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № МДТ-3717 / 05.07.2018 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

Дата на поставяне на съобщението 18.07.2018 г. 

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |