This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

 

07.03.2017:
Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.03.2017 г. и обяви за обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Изтегли:
   Справка за свободните работни места и обяви за обучения