This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 

14.10.2016:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №1880 / 12.10.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години, на имот частна общинска собственост, представляващ имот №291003, находящ се в местността "Чертовчица" по КВС на землището на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед №1880 / 12.10.2016 г.