This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

 

12.08.2016:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №1471 / 12.08.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична общинска собственост.

Изтегли:
   Заповед №1471 / 12.08.2016 г.