This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Марин Тодоров Дунев с адрес с. Джулюница, ул. Асен Златаров 10, вх. А

 

13.07.2016:
Съобщение до Марин Тодоров Дунев с адрес с. Джулюница, ул. Асен Златаров 10, вх. А

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-3123 / 29.06.2016 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи/актове ще бъдат приложени към преписката и ще се счетат за редовно връчени. 

 

Дата на поставяне на съобщението 13.07.2016 г.  

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |