This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

 

18.01.2016:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №140 / 18.01.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален номер №1231.

Изтегли:
   Заповед №140 / 18.01.2016 г.