This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2015-2016 г.

 

04.01.2016:
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2015-2016 г.

Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви в землището на с. Добри дял за стопанската 2015-2016 г.

Изтегли:
   Заповед № РД-14-330 / 28.12.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - В. Търново