This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Александър Янков Бъчваров с адрес гр. Лясковец, ул. "Г.С. Раковски" № 16

 

26.05.2015:
Съобщение до Александър Янков Бъчваров с адрес гр. Лясковец, ул. "Г.С. Раковски" № 16

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-2798 / 08.05.2015 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 26.05.2015 г.  

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |