This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

 

21.05.2015:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

Заповед № 669 / 21.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед № 669 / 21.05.2015 г.