This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

 

01.12.2014:
Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

Заповед №1781 / 11.11.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

Изтегли:
   Заповед №1781 / 11.11.2014 г.