This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Христо Петков Милев с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 56

 

17.11.2014:
Съобщение до Христо Петков Милев с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 56

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2, от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-4821 / 26.09.2014 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 17.11.2014 г.  

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |