This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Валентин Ганчев Владов с адрес гр. Лясковец, ул. "Павел Калянджи" № 88

 

31.05.2014:
Съобщение до Валентин Ганчев Владов с адрес гр. Лясковец, ул. "Павел Калянджи" № 88

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-2451 / 14.05.2014 г. 

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 31.05.2014 г.  

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |