This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

 

24.03.2014:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 413 / 24.03.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Изтегли:
   Заповед № 413 / 24.03.2014 г.