This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Димитър Димитров Червендончев с адрес гр. БУргас, ул. Ружа № 34

 

20.02.2014:
Съобщение до Димитър Димитров Червендончев с адрес гр. БУргас, ул. Ружа № 34

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на съобщение с вх. № ФСД-02-483 / 28.01.2014 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните документи/актове ще бъдат приложени към преписката и ще се счетат за редовно връчени. 

 

Дата на поставяне на съобщението 20.02.2014 г.  

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |