This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Пенка Тодорова Пеева с адрес гр. Лясковец, ул. "Хаджи Димитър" № 2

 

27.01.2014:
Съобщение до Пенка Тодорова Пеева с адрес гр. Лясковец, ул. "Хаджи Димитър" № 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2, от 08.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-6413/ 18.12.2013 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 27.01.2014 г.