This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в Общинска администрация на община Лясковец

 

12.12.2013:
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в Общинска администрация на община Лясковец

Приложеният файл съдържа списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в Общинска администрация на община Лясковец.

Изтегли:
   Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати