This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

 

09.12.2013:
Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за, постъпило в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

Изтегли:
   Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите