This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Йовка Върбанова Минчева с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 15, вх. А, ет. 4, ап. 11

 

03.09.2013:
Съобщение до Йовка Върбанова Минчева с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 15, вх. А, ет. 4, ап. 11

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на съобщение с вх. № ФСД-02-3894 / 29.07.2013 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 03.09.2013 г.  

 

 © 2000-2018 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |