This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 

19.08.2013:
Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №1601 / 19.08.2013 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на имот частна общинска собственост, с номер 066025.

Изтегли:
   Заповед №1601 / 19.08.2013 г.