This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

 

13.08.2013:
Обява за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

Община Лясковец уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че са изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Същите се намират в Общинската служба по земеделие - Лясковец и в съответното кметство на населените места от община Лясковец. Регистрите са на разположение на всички собственици и ползватели на земеделски земи.  

Промени в предварителните регистри могат да се правят до 15.08.2013 г. на основание чл. 72, ал. 5 от ЗСПЗЗ.