This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Димитър Димитров Червендончев с адрес гр. Бургас, ул. "Ружа" № 34

 

23.05.2013:
Съобщение до Димитър Димитров Червендончев с адрес гр. Бургас, ул. "Ружа" № 34

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-2526 / 22.05.2013 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 22.05.2013 г.  

 

 © 2000-2018 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |