This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за изменение на заповед по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за землището на гр. Лясковец

 

08.11.2012:
Заповед за изменение на заповед по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за землището на гр. Лясковец

Приложеният файл съдържа Заповед № РД-14-447 / 31.10.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - В. Търново за изменение на Заповед № РД-14-348 / 29.09.2012 г. за землището на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед № РД-14-447 / 31.10.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - В. Търново