This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Провеждане на интервю с одобрени кандидати по НП "Старт на кариерата 2011"

 

26.08.2011:
Провеждане на интервю с одобрени кандидати по НП "Старт на кариерата 2011"

На 29.08.2011 г. от 9:30 часа в Заседателната зала на Община Лясковец ще започне провеждане на интервю с одобрени кандидати по НП "Старт на кариерата 2011".