This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявяване списъка на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

 

11.01.2011:
Обявяване списъка на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

Изтегли:
   Заповед № 57 / 11.01.2011 г. относно обявяване списъка на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна.