This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

07.03.2017:
Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на земеделски земи за стопанската 2016-2017 г.

Заповед № РД-14-62 / 01.03.2017 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за изменение на Заповед № РД-14-225 / 30.09.2016 г. за одобряване ползването на земеделски земи в землището на с. Драгижево за стопанската 2016-2017 г.

Изтегли:
   Заповед № РД-14-62 / 01.03.2017 г.