This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

24.01.2017:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №167 / 24.01.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет, манипулационна, коридор и склад, находящи се в сградата на Кметство с. Добри дял - Здравна служба.

Изтегли:
   Заповед №167 / 24.01.2017 г.