This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

19.01.2017:
Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на гр. Лясковец

Заповед №150 / 19.01.2017 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "послки път" в землището на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед №150 / 19.01.2017 г.