This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

21.12.2016:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение

Заповед №2448 / 19.12.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение (търговски обект) в сградата на Старото читалище, изградено в УПИ I, кв. 63 по ПУП на с. Козаревец.

Изтегли:
   Заповед №2448 / 19.12.2016 г.