This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

13.12.2016:
Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Лясковец”

Приложеният файл съдържа Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Лясковец” и Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица.

Изтегли:
   Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Лясковец”