This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

29.11.2016:
Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2016-2017 г.

Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви в землището на гр. Лясковец за стопанската 2016-2017 г.

Изтегли:
   Заповед № РД-14-397 / 25.11.2016 г.