This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

21.11.2016:
Съобщение за прекратено производство по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 395/24.10.2016 г. на Административен съд - гр. Велико Търново, влязло в законна сила на 03.11.2016 г., е прекратено производството по административно дело № 502/2016 г. по описа на Административен съд - гр. Велико Търново.  

 

 

Даниела Арабаджиева  

Председател на Общински съвет - Лясковец