This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

03.10.2016:
Протоколи от общи събрания на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Приложеният файл съдържа протоколи от общи събрания на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново.

Изтегли:
   Протоколи от общи събрания на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново