This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

27.09.2016:
Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от Трифон Кирилов Добрев за отглеждане на сухостойни крави и телета - до 150 бр. в поземлен имот №203005 по КВС на с. Джулюница.

Изтегли:
   Обява за инвестиционно предложение