This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

23.08.2016:
Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост

Заповед № 1481 / 12.08.2016 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години, считано за стопанската 2016/2017 година на имоти - частна общинска собственост в землището на с. Джулюница, община Лясковец 

Изтегли:
   Заповед № 1481 / 12.08.2016 г.