This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

18.07.2016:
Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Кехлибар" ЕООД за разширение на складово стопанство за растителни масла с два резервоара в УПИ VI, кв. 127 по плана на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Обява за инвестиционно предложение